123

SOHAR Port Cargo Throughput Development

    Q1 Q2 Q3 QQ4
Dry Bulk FRT 7,216,914 9,427,221 10,260,252 10,259,671
Break Bulk(*) FRT 399,550 285,958 328,380 299,348
Liquid Bulk FRT 3,824,825 3,957,049 4,372,479 4,044,399
Subtotal FRT 11,441,289 13,670,228 14,961,111 14,603,418
Containers Units 121,043 124,352 131,601 132,549
Containers Units 192,228 192,822 206,380 210,400
Containers(***) FRT 1,856,922 1,862,661 1,993,631 2,032,464
Roro(**) Units 74,719
Roro(**) FRT 149,438
Anchorage Services(**) FRT
Total FRT 13,298,211 15,532,889 16,954,742 16,785,320
SOHAR Port Vessel Calls
Dry Bulk   114 126 131 151
Break Bulk(*)   65 48 39 39
Liquid Bulk   205 174 184 163
Containers(*)   182 157 172 161
Anchorage Services   175 118 134 203
Roro(**)   259
Vessel Calls   741 623 660 976
    Q1 Q2 Q3 QQ4
Dry Bulk FRT 10,040,629 8,366,967 8,872,846 9,346,284
Break Bulk(*) FRT 341,481 222,591 322,947 226,397
Liquid Bulk FRT 3,741,679 3,919,021 4,109,967 3,528,598
Subtotal FRT 14,123,789 12,508,579 13,305,760 13,101,279
Containers Units 125,354 130,275 129,900 125,376
Containers Units 192,919 206,233 203,538 192,781
Containers(***) FRT 1,863,598 1,992,211 1,966,177 1,862,264
Roro(**) Units 114,595
Roro(**) FRT 229,190
Anchorage Services(**) FRT 1,236,660
Total FRT 15,987,387 14,500,790 15,271,937 16,429,393
SOHAR Port Vessel Calls
Dry Bulk   128 120 108 101
Break Bulk(*)   169 159 139 114
Liquid Bulk   210 205 218 161
Containers(*)   141 145 159 176
Anchorage Services   75 100 134 86
Roro(**)   296
Vessel Calls   723 729 758 934
    Q1 Q2 Q3 QQ4
Dry Bulk FRT 8,408,532 7,473,879 8,607,553 8,929,454
Break Bulk(*) FRT 467,156 509,806 509,365 317,442
Liquid Bulk FRT 4,670,248 4,775,688 4,452,955 4,303,326
Subtotal FRT 13,545,936 12,759,373 13,569,873 13,550,222
Containers Units 138,274 144,047 140,395 127,501
Containers Units 208,859 224,413 198,916 193,491
Containers(***) FRT 2,017,578 2,167,830 1,921,529 1,869,123
Roro(**) Units 109,995
Roro(**) FRT 219,990
Anchorage Services(**) FRT 1,519,925
Total FRT 15,563,514 14,927,203 15,491,402 17,159,260
SOHAR Port Vessel Calls
Dry Bulk   127 105 131 144
Break Bulk(*)   168 176 167 156
Liquid Bulk   238 249 208 238
Containers(*)   154 144 148 140
Anchorage Services   92 116 142 124
Roro(**)   297
Vessel Calls   779 790 796 1,099
    Q1 Q2 Q3 QQ4
Dry Bulk FRT 6,959,342 6,075,586 7,466,234 8,696,623
Break Bulk(*) FRT 351,635 492,100 721,760 623,045
Liquid Bulk FRT 3,245,446 3,705,812 4,357,683 4,713,476
Subtotal FRT 10,556,423 10,273,498 12,545,677 14,033,144
Containers Units 101,906 122,220 183,131 138,879
Containers Units 150,188 185,605 289,801 213,118
Containers(***) FRT 1,450,816 1,792,944 2,799,478 2,058,720
Roro(**) Units 131,037
Roro(**) FRT 262,074
Anchorage Services(**) FRT 2,297,433
Total FRT 12,007,239 12,066,442 15,345,155 18,651,371
SOHAR Port Vessel Calls
Dry Bulk   82 82 97 108
Break Bulk(*)   102 112 160 156
Liquid Bulk   167 202 222 235
Containers(*)   94 111 200 164
Anchorage Services   70 103 184 105
Roro(**)   319
Vessel Calls   515 610 863 1,087
    Q1 Q2 Q3 QQ4
Dry Bulk FRT 4,889,285 5,597,129 6,367,256 6,585,391
Break Bulk(*) FRT 589,843 637,603 551,887 474,405
Liquid Bulk FRT 5,166,511 4,823,611 4,440,441 4,542,242
Subtotal FRT 10,645,639 11,058,343 11,359,584 11,602,038
Containers Units 96,320 110,602 101,727 101,776
Containers Units 145,332 167,908 154,126 151,480
Containers(***) FRT 1,403,907 1,621,991 1,488,857 1,463,297
Roro(**) Units 164,983
Roro(**) FRT 329,966
Anchorage Services(**) FRT 921,494
Total FRT 12,049,546 12,680,334 12,848,441 14,316,795
SOHAR Port Vessel Calls
Dry Bulk   66 82 74 81
Break Bulk(*)   84 88 77 92
Liquid Bulk   197 201 214 205
Containers(*)   115 131 130 120
Anchorage Services   57 83 88 55
Roro(**)   394
Vessel Calls   519 585 583 947
    Q1 Q2 Q3 QQ4
Dry Bulk FRT 5,302,483 8,038,030 6,282,285 6,000,454
Break Bulk(*) FRT 419,465 435,050 627,450 422,635
Liquid Bulk FRT 4,355,326 4,307,164 4,395,498 3,897,005
Subtotal FRT 10,077,274 12,780,244 11,305,233 10,320,094
Containers Units 85,365 96,329 91,865 88,364
Containers Units 123,533 140,509 138,808 133,527
Containers(***) FRT 1,193,329 1,357,317 1,340,885 1,289,871
Roro(**) Units 229,772
Roro(**) FRT 459,544
Anchorage Services(**) FRT 766,403
Total FRT 11,270,603 14,137,561 12,646,118 12,835,912
SOHAR Port Vessel Calls
Dry Bulk   74 97 73 66
Break Bulk(*)   59 74 81 82
Liquid Bulk   196 209 207 198
Containers(*)   103 108 122 116
Anchorage Services   32 48 47 65
Roro(**)   488
Vessel Calls   464 536 530 1,015
    Q1 Q2 Q3 QQ4
Dry Bulk FRT 4,838,754 5,399,749 6,407,469 8,993,756
Break Bulk(*) FRT 270,028 251,492 404,419 410,758
Liquid Bulk FRT 3,025,418 3,734,802 3,577,320 4,527,520
Subtotal FRT 8,134,200 9,386,043 10,389,208 13,932,034
Containers Units 35,275 39,320 63,101 93,743
Containers Units 47,621 55,378 93,348 134,316
Containers(***) FRT 460,019 534,951 901,742 1,297,493
Roro(**) Units 122,496
Roro(**) FRT 244,992
Anchorage Services(**) FRT 170,702
Total FRT 8,594,219 9,920,994 11,290,950 15,645,221
SOHAR Port Vessel Calls
Dry Bulk   63 67 84 101
Break Bulk(*)   52 49 53 69
Liquid Bulk   181 197 200 220
Containers(*)   73 84 75 80
Anchorage Services   15 35 35 24
Roro(**)   265
Vessel Calls   384 432 447 759
    Q1 Q2 Q3 QQ4
Dry Bulk FRT 6,715,558 5,316,072 6,200,161 7,419,207
Break Bulk(*) FRT 264,103 216,937 227,849 177,717
Liquid Bulk FRT 3,988,822 4,353,672 4,557,802 3,916,012
Subtotal FRT 10,968,483 9,886,681 10,985,812 11,512,936
Containers Units 35,670 40,978 32,391 34,486
Containers Units 55,661 61,232 45,556 47,369
Containers(***) FRT 537,685 591,501 440,071 457,585
Roro(**) Units 61,635
Roro(**) FRT 123,270
Anchorage Services(**) FRT 5,414,707
Total FRT 11,506,168 10,478,182 11,425,883 17,508,498
SOHAR Port Vessel Calls
Dry Bulk   81 80 83 85
Break Bulk(*)   63 55 44 40
Liquid Bulk   206 205 247 225
Containers(*)   87 88 72 64
Anchorage Services   15 29 63 54
Roro(**)   78
Vessel Calls   452 457 509 546
    Q1 Q2 Q3 QQ4
Dry Bulk FRT 3,712,862 6,774,428 7,617,884 8,009,429
Break Bulk(*) FRT 190,299 153,367 265,655 339,440
Liquid Bulk FRT 3,610,499 3,603,244 3,649,402 4,015,562
Subtotal FRT 7,513,660 10,531,039 11,532,941 12,364,431
Containers Units 33,063 44,054 28,911 30,303
Containers Units 49,785 58,200 42,821 48,012
Containers(***) FRT 480,921 562,210 413,648 463,796
Roro(**) Units 73,548
Roro(**) FRT 147,096
Anchorage Services(**) FRT 6,603,142
Total FRT 7,994,581 11,093,249 11,946,589 19,578,465
SOHAR Port Vessel Calls
Dry Bulk   69 79 86 86
Break Bulk(*)   41 45 59 73
Liquid Bulk   208 226 236 216
Containers(*)   60 68 75 97
Anchorage Services   23 47 47 9
Roro(**)   68
Vessel Calls   401 465 503 549

* Project/General cargo figures are included in BreakBulk.

** Indicative figures for the respective year will change over time and can vary.